A- A A+

Select your language

Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779 - 1783

Zdzisław Budzyński, Waldemar Bukowski, Bogusław Dybaś, Andrzej Janeczek, Zdzisław Noga (Rada Redakcyjna)

Mapy topograficzne krajów monarchii habsburskiej wykonane w latach 1763 – 1787 w ramach tzw. zdjęcia józefińskiego (Josephinische Landesaufnahme)  ”to dzieło monumentalne, które z dzisiejszego punktu widzenia zalicza się do najwybitniejszych kartograficznych osiągnieć schyłku XVIII w.” (J. Dörflinger, 2004). Jego częścią – w odniesieniu do południowych ziem Rzeczypospolitej zajętych przez Austrię w pierwszym rozbiorze w 1772 roku – jest sporządzona w latach 1779 – 1783 mapa Królestwa Galicji i Lodomerii, tzw. Mapa Miega. Materiał kartograficzny Mapy Miega, na który składa się 413 sekcji mapy wykonanej w skali 1:28.800, oraz towarzyszące mu opisy (6 tomów, w sumie ok. 2000 stron komentarzy) imponują swym bogactwem i szczegółowością.

W realizowanym od kilku lat projekcie edycji Mapy Miega uczestniczy kilka instytucji naukowych, w tym: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk (mgr Waldemar Bukowski), Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (prof. Zdzisław Noga), Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk (prof. Andrzej Janeczek) oraz Uniwersytet Rzeszowski (prof. Zdzisław Budzyński). Realizację projektu na terenie Wiednia koordynuje PAN Stacja Naukowa w Wiedniu (prof. Bogusław Dybaś). Prowadzone w Stacji prace polegają przede wszystkim na przygotowaniu do druku (w wersji oryginalnej i w polskim tłumaczeniu) tekstu komentarzy (opisów) do mapy. Polskie instytucje naukowe współpracują ściśle podczas realizacji projektu z Austriackim Archiwum Państwowym w Wiedniu (dr Robert Rill).

Polski projekt wpisuje się w kontekst międzynarodowy edycji map józefińskich i z epoki cesarza Franciszka II. W latach 1965 – 1974 opublikowano 12 tomów map i 12 tomów opisów Niderlandów Austriackich. Przed kilkunastu laty ruszyły pod egidą agend rządowych i narodowych akademii nauk wielkie inicjatywy edytorskie w krajach byłej monarchii habsburskiej (głównie Słowenia oraz Chorwacja).

Do tej pory zostały wydane następujące tomy:

Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783 (tom 1, cz. A i B), pod redakcją Waldemara Bukowskiego, Bogusława Dybasia, Zdzisława Nogi

Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783 (tom 2, cz. A i B), pod redakcją Waldemara Bukowskiego, Bogusława Dybasia, Zdzisława Nogi

Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783 (tom 3, cz. A i B), pod redakcją Waldemara Bukowskiego, Bogusława Dybasia, Zdzisława Nogi

Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783 (tom 4, cz. A i B), pod redakcją Waldemara Bukowskiego, Bogusława Dybasia, Zdzisława Nogi

Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783 (tom 5, cz. A i B), pod redakcją Waldemara Bukowskiego, Bogusława Dybasia, Zdzisława Nogi

Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1783 (tom 6, cz. A i B), pod redakcją Waldemara Bukowskiego, Bogusława Dybasia, Zdzisława Nogi

Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1783 (tom 8, cz. A i B), wyd. Andrzej Janeczek przy współpracy Bogusława Dybasia i Łukasza Walczego

Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1783 (tom 9, cz. A, B, C), pod redakcją Waldemara Bukowskiego, Bogusława Dybasia, Zdzisława Nogi

Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1783 (tom 12, cz. A, B, C), wydał Zdzisław Budzyński przy współpracy Oleha Dukha, Bogusława Dybasia i Łukasza Walczego

Na każdy tom składa się wolumin zawierający wstępy, teksty komentarzy do poszczególnych sekcji w wersji oryginalnej i równolegle w polskim tłumaczeniu, zawarte w nich toponimia i indeksy oraz teczka z reprodukcjami poszczególnych sekcji w skali 1:1.

Publikacja tomów I i IV została sfinansowana ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Wydawcami tych tomów są: Instytut Historii PAN, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oraz PAN Stacja Naukowa w Wiedniu.

Jury Nagrody „Studiów Źródłoznawczych” im. Profesora Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego za rok 2012, ufundowanej przez Dyrektora Instytutu Historii PAN przyznało w dniu 29 listopada 2013 roku zespołowi autorskiemu w składzie: mgr Waldemar Bukowski, prof. dr hab. Bogusław Dybaś, prof. dr hab. Zdzisław Noga I Nagrodę za książki Galicja za józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783 t. 1, część A i B oraz t. 4, cz. A i B pod red. W. Bukowskiego, B. Dybasia, Z. Nogi.

Newsletter

Zapisz się na
listę odbiorców

Newslettera

Kontakt

Polska Akademia Nauk
Stacja Naukowa w Wiedniu
Boerhaavegasse 25

1030 Wien - Österreich
Telefon: + 43 1 713 59 29

Fax: + 43 1 713 59 29 550
Mail: office@vienna.pan.pl
Impressum

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dojazd