A- A A+

Select your language

Kronika imprez w 2022

1. Konferencje i Sympozja:

1.1. Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polskiej
pt. "Ex Cathedra. Polscy profesorowie na wyższych uczelniach w Austrii, Niemczech i Szwajcarii"

 

Sympozjum w języku polskim odbył się  30 czerwca 2022 r.


W ramach tego sympozjum liczni uznani eksperci, w tym członkowie Klubu Profesorów przy Stacji Naukowej PAN w Wiedniu, jak prof. dr Józefa Gądek-Węsierski i prof. Tadeusz Krzeszowiak, przedstawili ważnych profesorów z Polski, którzy wykładają na uniwersytetach całego świata. Sympozjum towarzyszyła wystawa rysunków i szkiców portretowych Tadeusza Kurki.

Szczegółowy program sympozjum można znaleźć pod tym linkiem.
Fotorelację można znaleźć pod tym linkiem.


1.2. Konferencja:
Wie kann das Wissen über den Holocaust und die im Zweiten Weltkrieg begangenen Verbrechen gegen die Menschlichkeit heute zeitgemäss und nachhaltig vermittelt werden?

Sympozjum odbyło się 28 października 2022 statt.

Jednym z tematów poruszanych na konferencji było doświadczenie przekazywania wiedzy o strasznych wydarzeniach z przeszłości, zwłaszcza w odniesieniu do przyszłych pokoleń.

Uczestniczący w konferencji jako prelegenci to:

• Univ.-Prof. Dr. hab. Wanda Jarząbek (Institut für Politische Studien der Polnischen Akademie der Wissenschaften)
• Univ.-Prof. Dr. Thomas Hellmuth (Institut für Geschichte und Zentrum für Lehrer*innenbildung der Universität Wien)
• Mag.a Gudrun Blohberger (Mauthausen Memorial / KZ-Gedenkstätte)
• Stellvertr. Direktor Mag. Andrzej Kacorzyk (Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau)
• Mag. Ewelina Szumilak (Museum und Gedenkstätte Bełżec)
• Univ.-Prof. Dr. hab. Piotr Szlanta (Polnische Akademie der Wissenschaften - Wien/Polska Akademia Nauk - Wiedeń)
 

Program wydarzenia można znaleźć pod tym linkiem.


1.3. Sympozjum:
Die Erste Polnische Teilung 1772

Sympozjum odbyło się 4 listopada 2022 statt.

W miniony piątek po raz 14. odbyło się dwustronne sympozjum w ramach cyklu konferencji, które nasza Stacja organizuje we współpracy z Muzeum Historii Wojskowości w Wiedniu od 2008 roku. Tegoroczne wydarzenie poświęcone było pierwszemu rozbiorowi Polski, z okazji jego 250. rocznicy. Podczas wydarzenia historycy z Austrii i Polski rzucili światło na różne aspekty wydarzeń towarzyszących rozbiorowi wielkiego europejskiego państwa i interesów zaangażowanych w nie mocarstw. Więcej o sympozjum można dowiedzieć się z artykułu znanego dziennikarza naukowego Ericha Witzmanna, który ukazał się w dodatku naukowym dziennika "Die Presse" w ubiegłą sobotę i który można przeczytać pod następującym linkiem.

Program wydarzenia można znaleźć pod tym linkiem.


1.4. Sympozjum:
Im Schatten einer untergehenden Macht. Polen, Ukraine, Österreich-Ungarn 1918

Sympozjum odbyło się 12 grudnia 2022.

Livestream z wydarzenia można znaleźć pod tym linkiem.


2. Wystawy:

2.1. Ukraine. Krieg in Europa

Otwarcie wystawy na Uniwersytecie Wiedeńskim odbyło się  26 lipca 2022 r.

Wystawa ta, przygotowana na zlecenie ukraińskiego Ministerstwa Kultury i Informacji i przez ukraiński Instytut Pamięci Narodowej, poprzez przerażające obrazy dokumentuje rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie i oferuje tour d'horizon jej długiej historii. W pierwszej kolejności zwraca uwagę na kluczowe różnice w historycznym rozwoju Ukrainy i Rosji, a następnie analizuje motywy Putina do wojny oraz jego narrację dotyczącą "uzasadnienia" wojny.

Niemieckojęzyczna wersja wystawy została przygotowana we współpracy z Centrum Badań Historycznych w Berlinie Polskiej Akademii Nauk i Instytutem Pileckiego w Berlinie.

Wystawę można oglądać w korytarzu do biblioteki głównej Uniwersytetu Wiedeńskiego do 9 września 2022 roku.


2.2. Paszporty

Wystawa można było oglądać od 31 sierpnia aż do 28 października 2022.

Wystawa: „Reisepässe des Lebens” (pol. „Paszporty”) zrealizowana przez Instytut Pileckiego we współpracy z Ambasadą Polski w Bernie (Embassy of Poland in Bern). Opowiada ona o dyplomatach ratujących m.in. polskich Żydów oraz reakcji państwa podziemnego i rządu na emigracji na zbrodnie Holokaustu. Wystawę będzie można oglądać w Sali Rycerskiej naszej Stacji (Oficyna) od 31 sierpnia aż do 28 października 2022.


3. Wykłady:

3.1. Mgr Marek Świdrak:
From rockets to a new Temple of Solomon - life and work of Silesian architect Valentin von Saebisch (1578-1657)

Wykład w języku angielskim odbył się 23 lutego 2022 r.

Chociaż Walenty von Saebisch (1578-1657) był niewątpliwie czołową postacią śląskiej architektury i inżynierii wojskowej w pierwszej połowie XVII wieku, jego życie i działalność są mało znane, często w cieniu działalności jego syna Albrechta, architekta śląskich kościołów pokoju. Pomimo niemal nienaruszonego zachowania archiwum Walentego we Wrocławiu do tego czasu, jego działalność była ledwie zarysowana przez badaczy z początku XX wieku. Praca ta jest niezwykle istotna, gdyż znaczna część spuścizny von Saebischa - rysunkowej i budowlanej - przepadła w czasie II wojny światowej. Wykład prezentuje wybrane fragmenty rozprawy doktorskiej poświęconej twórczości architektonicznej von Saebischa. Prezentacja, oparta głównie na znaleziskach archiwalnych, pozwala na nowe spojrzenie na jego życie i twórczość. Głównym punktem zainteresowania jest grupa rysunków architektonicznych, utrzymanych w stylu klasycyzującym, wywodzącym się z dworu praskiego, oraz prace von Saebischa dla śląskich książąt i arystokracji, w tym Karla von Österreicha (habsburskiego biskupa wrocławskiego).
 

3.2. Robert Kostro:
Jak opowiedzieć historię Polski?

Wykład w j. polskim odbył się 24 lutego 2022 r.

Wykład był poświęcony założeniom wystawy głównej Muzeum Historii Polski (MHP) w Warszawie. MHP jest jednym z najważniejszych projektów polskiej polityki historycznej. Zostało powołane do życia w 2006 roku. Od tego czasu Muzeum prowadzi intensywną działalność badawczą, edukacyjną i popularyzacyjną. Realizuje również projekty międzynarodowe, służące promocji polskiej historii. MHP będzie miało swoją siedzibę na terenie warszawskiej Cytadeli. Budowa rozpoczęła się w 2018 r. a przewidywany termin otwarcia budynku to 2023 r. Trwa przetarg na wykonawcę wystawy stałej (zaplanowana na powierzchnię wystawienniczą obejmującą 7300 m2), która będzie największą wystawą historyczną w Polsce. Więcej informacji o Muzeum: https://muzhp.pl


3.3. Jakub 
Jędrysiak:
The forgotten Forerunner to the Springtime of Nations - underestimated Polish Uprising of 1846 

Wykład w j. polskim odbył się  10 marca 2022 r.

Powstanie krakowskie z 1846 roku często jest traktowane przede wszystkim jako epizod, w cieniu tragicznych wydarzeń rzezi galicyjskiej (tzw. Rabacji). W jego analizie nie pomaga też opinia Karola Marksa, według której było ono „sztandarem rewolucji społecznej”, co spowodowało, że przez wiele lat było ono wymieniane przede wszystkim jako jeden z najwcześniejszych przykładów działalności ruchu „komunistycznego”. Wśród tych perspektyw zwykle znika kontekst znaczenia tego zapomnianego polskiego prekursora Wiosny Ludów dla ówczesnej Europy. Nieudane polskie plany z lat 1844-1846 dotyczące powstania trójrozbiorowego zakładały dużą skalę działań, obejmując nawet marsz na Moskwę. Przekaz tych planów był tak silny, że Austria i Prusy zdecydowały się w tamtym czasie na przeprowadzenie zakrojonych na szeroką skalę operacji wojskowych, podczas których oba mocarstwa po raz pierwszy wykorzystały nowo rozwiniętą sieć kolejową do celów operacyjnych. Oznacza to, że znaczenie wydarzeń z 1846 roku jest niedoceniane także z punktu widzenia historii wojskowości. Celem wykładu był więc przywrócenie pamięci o zapomnianych aspektach powstania krakowskiego i przedstawienie jego szerszego kontekstu.


3.4. Dr. Jakub Forst-Battaglia:
Polnische Außenpolitik zwischen den Kriegen

Wykład w j. niemieckim odbył się  31 marca 2022 r.

Wykład był poświęcony polskiej międzywojennej polityce zagranicznej. Państwo odrodzone w 1918 roku pod koniec I wojny światowej, podzielone między Rosję, Prusy i Austrię pod koniec XVIII wieku - wielonarodowa Polska musiała zjednoczyć się i umocnić swoją pozycję między Niemcami na zachodzie a Związkiem Radzieckim na wschodzie, w oparciu o sojusz z Francją. Jak rozwinęło się to stanowisko w skomplikowanym polu starcia się europejskich sił, które wyłoniły się z niepewnego porządku pokojowego Wersalu? Jak na sytuację wpłynęła presja światowego kryzysu gospodarczego aż do wybuchu II wojny światowej w 1939 r? Podczas wydarzenia było można dowiedzieć się więcej na temat sytuacji geopolitycznej Polski w tamtym czasie oraz tego, jakie sojusze były istotne dla odrodzonego kraju.


3.5. Dr. Aleksander Łupienko:
Cultural history of the Fin-de-Siecle Lviv

Wykład w j. angielskim odbył się  13 kwietnia 2022 r.

Miasto Lwów, stolica austriackiej Galicji i Lodomerii, w XIX w. posiadało wspólne cechy środkowoeuropejskie: wielokulturowość, wieloreligijność i wielojęzyczność. Sytuacja społeczno-polityczna była skomplikowana: zmiana ustroju w 1772 roku, zmiana koncepcji politycznych austriackiego hegemona oraz powstanie nowych grup etnicznych. Opierając się na różnych przesłankach teoretycznych, niniejsze opracowanie omawia przestrzeń Lwowa jako przestrzeń lokalności. W swoim wykładzie dr Łubienko starał się pokazać, jak zorientowane na przyszłość programy nacjonalistyczne i rozwój nowych grupowych kultur pamięci były osadzone w "stałej" fizycznej przestrzeni miasta i że wpływ na nie miała nie tyle wyobraźnia polityczna i społeczna perspektywy międzyregionalnej, ile raczej uwikłanie w lokalność samego miasta. W jaki sposób przestrzeń ta była zmieniana przez elity wybranych grup kulturowych miasta: Austriaków, Polaków, Ukraińców czy Żydów? Badania próbują zaproponować nowe ramy dla zrozumienia zwrotu narodowego we Lwowie w ostatnich dekadach XIX w. i omówić go jako tylko jeden z możliwych symptomów zmiany kulturowej, a nie jako część nieuchronnego biegu wydarzeń.


3.6. Mag. Julia Harasimowicz:
The creation of modern childhood. Art education and exhibitions of child art at the beginning of the 20th century


Wykład w j. angielskim odbył się  27 kwietnia 2022 r.

Początek XX wieku, nazwany przez słynną nauczycielkę Elly Key w 1909 roku stuleciem dziecka, doprowadził do wielu dyskusji na temat stanu dzieciństwa. Europejskie środowiska artystyczne, świadome tych debat, poszukiwały nowego formalnego języka sztuki i nowych idei nowoczesnego człowieka. Dzieci i ich wrażliwość stały się dla nich potencjalnym źródłem odnowy kulturowej. Główne pytanie brzmi: jak kształtowały się teorie sztuki dziecięcej w związku z lokalną pozycją społeczną i polityczną oraz zagrożeniami współczesnej edukacji? Które aspekty edukacji artystycznej i wystawiania sztuki dziecięcej były wspólne dla europejskich środowisk artystycznych, a które odpowiadały dokładnie lokalnej polityce? Pierwszy przypadek dotyczy fascynacji sztuką dziecięcą wśród elit intelektualnych Hamburga, która doprowadziła do pierwszej międzynarodowej wystawy "Kind als Künstler" w Kunsthalle w 1898 roku. Drugi przypadek przedstawi oryginalne metody nauczania Franza Cizka (1865-1946), wiedeńskiego nauczyciela sztuki, często określanego mianem "ojca współczesnej edukacji artystycznej". Ostatnim przykładem będzie polska wystawa "Sztuka dziecka!", zainicjowana w 1920 roku w Warszawie. Wykład podkreśla znaczenie sztuki dla dzieci w kulturze początku XX wieku i może być pierwszą próbą jej syntezy w skali międzynarodowej.


3.7. Prof. dr. hab. Piotr Szlanta, Dyrektor Polskiej Akademii Nauk, Stacji Naukowej w Wiedniu
Aller Anfang ist schwer. Herausforderungen bei der Wiedergründung des polnischen Staates
 

Wykład w j. niemieckim odbył się  25 czerwca 2022 r.

Jesienią 1918 r., u progu niepodległości, odradzająca się Polska, oprócz walki o granice i stworzenie podstaw ustroju, musiała zmierzyć się z wieloma wyzwaniami. Elity II Rzeczypospolitej musiały znaleźć rozwiązania wielu kwestii. Oprócz walki o granice nowego państwa i stworzenie podstaw ustrojowych, należało rozwiązać wiele innych problemów. W jaki sposób można pobudzić gospodarkę oraz ustabilizować budżet i walutę? Jak można było przekształcić terytoria, które przed 1914 r. należały do trzech imperiów o różnych systemach prawnych i gospodarczych, w sprawnie funkcjonujące, wewnętrznie zjednoczone państwo, z którym mogliby się identyfikować wszyscy obywatele? Te i wiele innych interesujących pytań omówiono i udzielono na nie odpowiedzi podczas tego wykładu.

 

3.8. Mgr Maciej Polak:
Father Marcin Kromer's legations to the Habsburg court. State of research and prospects

Wykład w j. angielskim odbył się  27 lipca 2022 r.

Marcin Kromer (1512-1589) był polskim pisarzem, humanistą, historykiem, duchownym i dyplomatą. Swoje misje dyplomatyczne prowadził w imieniu króla polskiego Zygmunta Augusta. Większość jego podróży dyplomatycznych zaprowadziła Kromera na dwór cesarza Ferdynanda I w Wiedniu. W latach 1558-1564 był nawet stałym przedstawicielem na dworze Habsburgów. Mimo to wiele jego działań dyplomatycznych pozostaje do dziś niezbadanych. W wykładzie przedstawiono najważniejsze dotychczasowe ustalenia dotyczące legacji Kromera, ale także nowe perspektywy badawcze oparte na dotychczas nieopracowanych źródłach w Austriackim Archiwum Państwowym - Haus-, Hof- und Staatsarchiv.


3.9. Dr. Joanna Giel:
Die Reformation in Schlesien


Wykład w j. niemieckim odbył się  14 września 2022 r.

W tym dniu dr Joanna Giel (Uniwersytet Wrocławski) wygłosiła w naszej Stacji interesujący wykład o reformacji na Śląsku. Przedstawiła m.in. czołowe postaci ruchu reformacyjnego na Śląsku, takie jak Johannes Hess i Kaspar von Schwenckfeld, a także stosunek miasta Wrocławia, biskupów katolickich i Habsburgów do reformacji. Obecnie dr Joanna Giel realizuje swój projekt badawczy "Śląski kontekst recepcji pism Marcina Lutra" jako stypendystka Fundacji Lanckorońskich w wiedeńskich archiwach i bibliotekach. Po jej wystąpieniu nastąpiła ożywiona dyskusja z publicznością.


3.10. Bartłomiej Zygmunt:
Paszporty życia.
Działalność polskiego poselstwa RP w Bernie w czasie II wojny światowej w zakresie ratowania Żydów przed Zagładą


Wykład w j. polskim odbył się 29 września 2022 r.

Wykład Bartłomieja Zygmunta pt. "Paszporty życia. Działałność polskiego poselstwa w czasie II wojny światowej w zakresie ratowania Żydów przed Zagładą", był symbolicznym otwarciem wystawy „Reisepässe des Lebens”, zrealizowanej przez Instytut Pileckiego we współpracy z Ambasadą Polski w Bernie (Embassy of Poland in Bern). Podczas wykładu, goście mogli dowiedzieć się więcej m.in. o Grupie Ładosia, której działalność pomogła tysiącom Żydów uciec przez prześladowaniami z Europy.

 

3.11. Mgr Andreas Stadler, ambasador Austrii w Polsce:
Polen - Herausforderung Europa

Wykład w j. niemieckim odbył się 15 listopada 2022 r.

Tego wieczoru mieliśmy zaszczyt gościć w naszej Stacji Ambasadora Austrii w Polsce Pana Andreasa Stadlera (Ambasada Austrii / Österreichische Botschaft Warschau). Ambasador wygłosił wykład pt. "Polen – Herausforderung Europa”. Następstwem jego interesującego referatu była żywa dyskusja z udziałem publiczności. Wieczór ten został zorganizowany wspólnie z Towarzystwem Austriacko-Polskim, którego prezes – Profesor Theodor Kanitzer - był inicjatorem. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tego wieczora!

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć pod tym linkiem.

 

3.12. Dr Agnieszka Świętosławska:
Painting in the cultural melting pot of Galicia. Lviv artistic milieu in the first half of the 19th century

Wykład w j. angielskim odbył się 17 listopada 2022 r.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć pod tym linkiem.


3.13. Mag. Elżbieta Wiedner-Zając:
Ignacy Jan Paderewski -
Einblicke in das faszinierende Leben des weltberühmten polnischen Pianisten, Komponisten und Staatsmanns


Wykład w j. niemieckim odbył się  21 listopada 2022 r.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć pod tym linkiem.

 

3.14. Prof. Dr. Mădălina Diaconu:
Die Körpersprache des öffentlichen Raums und die Raumsprache des Körpers


Wykład w j. niemieckim odbył się  24 listopada 2022 r.

 

3.15. Mgr Krzysztof Kuczyński:
Das Kapergeschwader von König August dem Starken in der Zeit von 1700 bis 1701 im Lichte neuer Forschungen


Wykład w j. niemieckim odbył się 20 grudnia 2022 r.

Zaproszenie na ten wykład można znaleźć pod tym linkiem.

 
4. Prezentacje książki:

4.1. Die polnische Frage und der Wiener Kongress 1814-1815

Wydarzenie odbyło się 24 października 2022 r.

Publikacja ukazała się nakładem renomowanego Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften i podsumowuje wyniki konferencji o tej samej nazwie zainicjowanej przez Univ.-Prof. dr Bogusława Dybasia, dyrektora Stacji w latach 2007-2019.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć pod tym linkiem.


5. Dyskusje panelowe:

5.1. Das KL Gusen als Ort der Vernichtung im kollektiven Bewusstsein


Dyskusja panelowa odbyła się 19 maja 2022 r.

Były niemiecki narodowosocjalistyczny obóz koncentracyjny Gusen na terenie kompleksu obozowego Mauthausen-Gusen jest jednym z najważniejszych miejsc pamięci w Europie.

W dyskusji panelowej wzięli udział:
Dr Winfried Garscha, Centrum Dokumentacji Austriackiego Ruchu Oporu
Dyrektor dr Tomasz Kranz, Państwowe Muzeum na Majdanku
Univ.-Prof. Doz. Dr Bertrand Perz, Uniwersytet Wiedeński, Instytut Historii Współczesnej
Univ.-Prof. dr Claudia Theune, Instytut Prehistorii i Archeologii Historycznej, Uniwersytet Wiedeński
Mag. Robert Vorberg, Miejsce Pamięci Mauthausen / Miejsce Pamięci Obozu Koncentracyjnego
Redaktor Jakub Kukla, Serwis Zagraniczny Polskiej Korporacji Nadawczej
Prof. dr Christoph Augustynowicz, Uniwersytet Wiedeński, Instytut Historii Europy Wschodniej
Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Austrii Jolanta Róża Kozłowska Ambasada RP w Austrii
oraz dyrektor Instytutu Polskiego w Wiedniu Monika Szmigiel-Turlej Instytut Polski w Wiedniu.

Cieszymy się, że nasza Stacja mógła być partnerem tego ważnego wydarzenia.
Nagranie z imprezy Instytut Polski w Wiedniu:
https://www.facebook.com/PolnischesInstitutWien/videos/335258868717656/


5.2. Die Bedeutung der Romantik für die Entwicklung der Nationalliteraturen sowie nationaler Bewegungen
Paneliści:
Univ.-Prof. Mag. Dr. Christoph Augustynowicz, Univ.-Prof. Dr. hab. Roman Mnich, Prof. Dr. Miloš Řezník
jak również Univ.-Prof. Mag. Dr. Alois Woldan jako moderator


Dyskusja panelowa odbyła się 2 grudnia 2022 r.

Livestream z wydarzenia można znaleźć pod tym linkiem.


6. Pokazy filmów:


6.1. MAUTHAUSEN – DWA ŻYCIA i 545 DNI. A POTEM CAŁE ŻYCIE  

Pokazy filmów odbyły się 2 czercwa 2022 r.

MAUTHAUSEN – DWA ŻYCIA
Reżyseria: Simon Wieland
Austria 2020 | 70 min.

545 DNI. A POTEM CAŁE ŻYCIE
Reżyseria: Magdalena Żelasko i Wolfgang P. Schwelle
Austria 2022 | 18 min.

Film „MAUTHAUSEN – ZWEI LEBEN” dokumentuje historię dwojga ludzi, którzy byli świadkami przerażających wydarzeń w obozie koncentracyjnym Mauthausen podczas II wojny światowej – urodzonego w Łodzi Stanisława Leszczyńskiego, z perspektywy więźnia, oraz Franza Hackla z Mauthausen, z perspektywy praktykanta w obozowej ślusarni. Dwa losy, które nie mogły być bardziej odmienne, a jednocześnie splotły się szeregiem budzących grozę wydarzeń. Austriackiemu reżyserowi Simonowi Wielandowi udało się w subtelny i wielowarstwowy sposób sportretować obu bohaterów i ich konfrontację z obozem w Mauthausen, będącym ważnym symbolem Holokaustu, a tym samym poczucia winy i nieludzkości. Film powstał we współpracy z krajem związkowym Górna Austria, ORF (w ramach umowy filmowo-telewizyjnej) i Austriackim Instytutem Filmowym.

Krótkometrażowy film dokumentalny „545 DNI. A POTEM CAŁE ŻYCIE” poświęcony jest Stanisławowi Zalewskiemu i jego długiej walce o godne miejsce pamięci na terenie byłego obozu koncentracyjnego Gusen. Jako 14-letni chłopiec, Stanisław Zalewski był świadkiem wkroczenia wojsk Wehrmachtu na teren Polski i tym samym rozpoczęcia II Wojny Światowej. W kolejnych latach działał w ruchu oporu. Po aresztowaniu przez Gestapo w roku 1943, został osadzony na Pawiaku, później wysłany do obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, stamtąd trafił do obozu koncentracyjnego Mauthausen, a następnie do obozu Gusen. Film powstał z inicjatywy i na zlecenie Instytutu Polskiego w Wiedniu, przy współfinansowaniu ze środków Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ RP oraz Funduszu Przyszłościowego Republiki Austrii.


7. Wieczory literackie:

7.1. Program literacki "Wygrać literaturę"

Program literacki odbył się 10 czercwa 2022 r.

Scenariusz i przygotowanie: Mateusz Nowak
Teksty laureatów Nagrody Literackiej Nike i wierszy poetek ukraińskich czytałi:
Joanna Granbichler, Nadja Sarnowska i Napoleon Kuchalski, uczestnicy warsztatów prowadzonych przez Mateusza Nowaka, uznanego monodramistę i recytatora z Lublina.
Moderatorka: Joanna Ziemska, Prezes Klubu Profesorów
Gość specjalny: Maria Pietrusza-Budzyńska, Prezydent Fundacji Teatroterapia Lubelska, twórczyni i pionierka terapii przez teatr dla ludzi wykluczonych i dyskryminowanych.
Organizacja: Wiener-Krakauer Kultur-Gesellschaft we współpracy z Klubem Profesorów przy Wiedeńskiej Stacji Polskiej Akademii Nauk.
 
7.2. Wieczór poezji i wykład:
Michał Bukowski: Natchnienie w poezji czyli jak podglądać poetę


Wieczór poezji odbył sie 15 grudnia 2022.

Zaproszenie na ten wykład można znaleźć pod tym linkiem


8. Festiwale nauki:

8.1. Długa noc nauki

Długa Noc Badań odbyła się 20 maja 2022 r.

Długa Noc Badań spotkała się z ogromnym zainteresowaniem w całej Austrii - wzięło w niej udział 135 000 osób z całego kraju. Na miejscu "Forschung im Zentrum" Federalnego Ministerstwa Edukacji, Nauki i Badań Naukowych Austrii przy Maria-Theresien-Platz Instytut Polski w Wiedniu oraz nasza Stacja pokazały znaczenie polskich naukowców w rozwoju nauki na świecie. Życie i działalność uczonej, dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie pokazano na podstawie wystawy panelowej.


9.
Uroczystości wręczenia nagród:

9.1. Ceremonia wręczenia Złotej Sowy

Uroczystość wręczenia nagród Złotej Sowy odbyła się 6 maja 2022 r. w naszej Stacji.


Mieliśmy zaszczyt być członkami niezwykłej polonijnej imprezy, prawie polonijnych „Oscarów” czyli rozdania nagród „Złote Sowy Polonii”, która odbyła się u nas w siedzibie. Idea nagród polonijnych wyszła z inicjatywy Pani Jadwigi Hafner, a same statuetki przyznawane są przez redakcję wiedeńskiego pisma polonijnego „Jupiter”, będącego organem Klubu Inteligencji Polskiej w Austrii i Federacji Kongresu Polonii w Austrii.

Tegorocznym laureatem został Dr Matthias Kneip z Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich (Deutsches Polen-Institut e.V.) w Darmstadt za popularyzację zarówno języka polskiego, jak i kultury polskiej za granicą. Dr Kneip opowiedział m.in. o swojej historii rodzinnej oraz fascynacji polskim językiem. Ma on na koncie szereg publikacji dot. spraw polskich, w tym naszą ulubioną czyli „111 powodów, by kochać Polskę: Deklaracja miłości do najpiękniejszego kraju na świecie”!

Laudację podczas wydarzenia wygłosiła redaktor Beata Dżon.


10. Koncerty
:

10.1. Abschied  von alten Erinnerungen ...

Koncert odbył się 25 czerwca 2022 r.

Podczas tego koncertu Borys Somerschaf (śpiew) i Jakub Niedoborek (gitara) wykonali polskie i żydowskie szlagiery z okresu międzywojennego, a także popularne piosenki, romanse cygańskie i ukraińskie pieśni ludowe. Borys Somerschaf jest polskim śpiewakiem, dyrygentem, kompozytorem i nauczycielem śpiewu. Studiował śpiew i dyrygenturę chóralną w Konserwatorium Moskiewskim oraz kompozycję w Akademii Muzycznej w Warszawie. Za swoje osiągnięcia w dziedzinie muzyki otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia. Jakub Niedoborek jest doktorem sztuk muzycznych w zakresie muzyki instrumentalnej. Ukończył Akademię Muzyczną im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasie gitary prof. A. Gruszki. Obecnie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Instrumentalnej Instytutu Muzyki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Newsletter

Zapisz się na
listę odbiorców

Newslettera

Kontakt

Polska Akademia Nauk
Stacja Naukowa w Wiedniu
Boerhaavegasse 25

1030 Wien - Österreich
Telefon: + 43 1 713 59 29

Fax: + 43 1 713 59 29 550
Mail: office@vienna.pan.pl
Impressum

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dojazd