A- A A+

Select your language

Mapa Miega

Edycja tzw. mapy Miega
(zdjęcie kartograficzne Galicji po jej zajęciu przez Austrię w wyniku I rozbioru w 1772 roku)

Polski projekt jest realizowany przez Stację we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, Instytutem Historii PAN (prof. Zdzisław Noga i mgr Waldemar Bukowski), Instytutem Archeologii i Etnologii PAN (prof. Andrzej Janeczek) oraz Uniwersytetem Rzeszowskim (prof. Zdzisław Budzyński). Realizację projektu na terenie Wiednia koordynuje prof. Bogusław Dybaś. (UMK Toruń).  Do tej pory opublikowane zostały (w wersji oryginalnej niemieckiej oraz w polskim tłumaczeniu) tom I, II, IV i tom V (spośród zaplanowanych 15 tomów). Ich publikacja jest finansowana ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Wydawcami tomu I i IV są: Instytut Historii PAN, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, PAN Stacja Naukowa w Wiedniu.

Na łamach tomów Roczniku Polskiej Akademii Nauk -  Stacji Naukowej w Wiedniu opublikowano artykuły poświęcone różnym aspektom Mapa Miega jak również zdjęciom kartograficznym na terenie dzisiejszej Słowacji) w postaci następujących artykułów:

-  Waldemar Bukowski, Die Handschriftliche Topographische Karte des Königreiches Galizien und Lodomerien –  die so genannte Miegkarte – der Jahre  1775 – 1783 in den Sammlungen des Kriegsarchivs in Wien sowie das  Projekt  ihrer  Herausgabe, w: Roczniku Polskiej Akademii Nauk - Stacji Naukowej w Wiedniu, t. 1, Wiedeń 2009, s. 145-156.

- Oto Tomeček, Die erste militärische (Josephinische Landesaufnahme) auf dem Gebiet der Slowakei (Forschungsproblematik sowie derzeitige    Nutzungsmöglichkeiten), w: Roczniku Polskiej Akademii Nauk -  Stacji Naukowej w Wiedniu, t. 3, Wiedeń 2012, s. 29-42.

- Irmgard Nöbauer, „Höchst vorläufige Bemerckungen zu dero Sprachkunst dero Josephinischen Landesaufnahme - Zu den sprachlichen Besonderheiten der so genannten Miegkarte, w: Roczniku Polskiej Akademii Nauk -  Stacji Naukowej w Wiedniu, t. 3, Wiedeń 2012, s. 43-58.

Na łamach Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. 59, z. 1, s.101-105. opublikowano w 2011 r. artykuł autorstwem Waldemara Bukowskiego, Bogusława Dybasia / Andrzeja Janeczka / Zdzisława Nogi pt. Edycja rękopiśmiennej mapy topograficznej Galicji z lat 1775-1783 (tzw. mapy Miega) z Archiwum Wojennego w Wiedniu.

Artykuł autorstwo Waldemara Bukowskiego pt. Die Josephinische Landesaufnahme von Galizien 1779 - 1783. Band 1 - 15 został opublikowany w ANNUAL REPORT of the Polish Academy of Sciences 2013.

Więcej informacji na temat mapy Miega i jej digitalizacji dostępne na stronę internetowej Digitalizacja mapy topograficznej Galicji (1779-1783) z Archiwum Wojennego w Wiedniu.

Jury Nagrody „Studiów Źródłoznawczych” im. Profesora Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego za rok 2012, ufundowanej przez Dyrektora Instytutu Historii PAN przyznało w dniu 29 listopada 2013 roku zespołowi autorskiemu w składzie: mgr Waldemar Bukowski, prof. dr hab. Bogusław Dybaś, prof. dr hab. Zdzisław Noga I Nagrodę za książki Galicja za józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783 t. 1, część A i B oraz t. 4, cz. A i B pod red. W. Bukowskiego, B. Dybasia, Z. Nogi.

Newsletter

Zapisz się na
listę odbiorców

Newslettera

Kontakt

Polska Akademia Nauk
Stacja Naukowa w Wiedniu
Boerhaavegasse 25

1030 Wien - Österreich
Telefon: + 43 1 713 59 29

Fax: + 43 1 713 59 29 550
Mail: office@vienna.pan.pl
Impressum

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Dojazd