A- A A+

Select your language

Projekt badawczy: Międzynarodowy zbiór przysłów

Prof. dr Julia Sevilla Muñoz

W dniu 17-tego października 2013 roku w Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu odbył się wykład prof. dr Julii Sevilli Muñoz z Uniwersytetu Complutense w Madrycie pt.: „Projekt badawczy: Międzynarodowy zbiór przysłów”.  Wykład prowadzony w języku hiszpańskim został przetłumaczony na język niemiecki i polski.

Przybyłych gości i referentkę przywitał dyrektor Stacji prof. Bogusław Dybaś. Przedstawił on także  Agnieszkę Ilską, z której inicjatywy został zorganizowany wykład, a następnie udzielił głos Prezes Klubu Profesorów Joannie Ziemskiej. Pani Ziemska podziękowała prof. dr Muñoz za przyjęcie zaproszenia i zarysowała tematykę wykładu, który dotyczył aspektów frazeologii oraz paremiografii i ich wzajemnego przenikania. Pani Prezes zaznaczyła, jak dużą trudność sprawia transponowanie przysłów na język docelowy. Prof. Muñoz stworzyła projekt z wielojęzykową bazą danych przysłów oraz wymieniła aspekty jego powstania, do których należą: metodologiczne kryteria wyboru dla powstania korpusu, związki semantyczne pomiędzy paremiograficznymi jednostkami, poszukiwania paremiograficznych ekwiwalentów, informacje dotyczące stosowania i używalności przysłów a następnie udzieliła głos referentce.

Prof. Muñoz przedstawiła grupę UCM 930235 Fraseologia y paremiologia zajmującą się badaniem przysłów w Madrycie. Referentka zaznaczyła, iż jej wykład ma na celu przybliżenie zakresu działań tego zespołu oraz pokazania sposobu, w jaki powstaje wielojęzykowa baza przysłów i wyrażeń gwary ludowej online. Pani Muñoz dodała, iż liczba autorów projektu ciągle rośnie. Przedstawiła strukturę wpisów oraz związki semantyczne pomiędzy jednostkami na przykładzie synonimów i antonimów. Projekt zawiera ekwiwalenty dla przysłów hiszpańskich w innych językach, takich jak: języki urzędowe Hiszpanii, inne języki żywe, języki starożytne, a cechą wyróżniającą jest, że do każdego z przysłów są podawane obszerne informacje odnoszące się do lingwistyki, translatoryki, etnolingwistyki i etnologii,  wraz z dokumentacją (wykorzystane źródła). Następnie pani profesor wymieniła główne cele projektu, mianowicie: poszerzenie języka hiszpańskiego i innych języków za pomocą przysłów, przygotowanie kompendium wiedzy dla tłumaczy, wsparcie badań z zakresu gwary ludowej.

Prof. Muñoz opowiedziała o początkach projektu, który powstał w 2005 roku i zawierał wyniki badań zarówno hiszpańskich jak i zagranicznych naukowców pod kierownictwem pani Marii Teresy Zurdo Ruiz-Ayucar i Julii Sevilli Muñoz. Prof. Muñoz zaznaczyła, iż baza ekwiwalentów przysłów w językach docelowych stał się ważnym instrumentem pracy dla tłumaczy. Po wykładzie odbyła się dyskusja, moderowana przez panią Ilską, w której dopytywano o szczegóły projektu i dalsze plany pracy.  Na zakończenie zabrał głos prof. Dybaś, który serdecznie podziękował prof. Muñoz za wygłoszony wykład oraz zaprosił wszystkich zebranych do posłuchania koncertu w wykonaniu „Das kleine Wien Trio”.

 Daria Maksymowicz

 

Newsletter

Zapisz się na
listę odbiorców

Newslettera

Kontakt

Polska Akademia Nauk
Stacja Naukowa w Wiedniu
Boerhaavegasse 25

1030 Wien - Österreich
Telefon: + 43 1 713 59 29

Fax: + 43 1 713 59 29 550
Mail: office@vienna.pan.pl
Impressum

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Dojazd