A- A A+

Select your language

Sprawa polska na kongresie wiedeńskim

Sympozjum

Dnia 14 października 2014 r. w Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu odbyło się sympozjum pt. „Sprawa polska na kongresie wiedeńskim”. Gości przywitał dyrektor Stacji prof. Bogusław Dybaś, który przedstawił wszystkich referentów oraz plan sympozjum, a także przybliżył zagadnienia dot. kongresu wiedeńskiego z perspektywy księcia Edwarda Kazimierza Lubomirskiego, polskiego dyplomaty, pisarza i historyka. Prof. Dybaś zaprezentował książkę Lubomirskiego wydaną w 1821 roku Obraz historyczno-statystyczny Wiednia oryginalnie 1815 r. wystawiony,  której jeden z rozdziałów poświęcony był w całości kongresowi wiedeńskiemu.

W pierwszym bloku tematycznym głos zabrał prof. dr Jarosław Czubaty z Uniwersytetu Warszawskiego, opisał on sytuację ziem polskich podczas kongresu wiedeńskiego. Kluczem do zrozumienia statusu terytorium dawnej Rzeczypospolitej był rozwój sytuacji politycznej oraz wojennej w latach 1812-14. Prof. Czubaty skupił się na relacjach pomiędzy Księstwem Warszawskim a Napoleonem oraz polityką cara Rosji Aleksandra I.

Następnie głos zabrała dr Karin Schneider z Uniwersytetu w Innsbrucku, która nakreśliła portrety osobistości, najistotniejszych z polskiej perspektywy, obecnych na kongresie wiedeńskim. Do tej grupy należał m.in. książę Adam Jerzy Czartoryski jako przedstawiciel Rosji, który dążył do odbudowy Polski pod berłem cara.

W drugim bloku tematycznym dr Werner Telesko, z Austriackiej Akademii Nauk, przedstawił wybrane aspekty ikonografii kongresu wiedeńskiego. Dr Telesko zdecydował się przybliżyć karykaturę polityczną dot. kwestii polsko-saskiej. W tym celu zaprezentowanych zostało 13 ilustracji związanych z kongresem i ich interpretacja.

Następnie głos zabrał prof. dr Reinhard Stauber, który skupił się na pracy działającej przy kongresie „Komisji Statystycznej”. Jednostka ta była jedną z dziesięciu komisji roboczych powołanych przez Komitet Ośmiu. Prof. dr Stauber przedstawił jej członków, wyniki i konsekwencje pracy.

W trzecim bloku tematycznym głos zabrał prof. dr Hans-Henning Hahn z Uniwersytetu w Oldenburgu. W swoim wykładzie profesor przedstawił odnoszącą się do kwestii politycznych, prawa międzynarodowego a także historii analizę postanowień dot. Polski w protokołach końcowych kongresu wiedeńskiego. Ponadto zaprezentowane zostały przez prof. dr Miloša Řeznika, dyrektora Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, konsekwencje kongresu wiedeńskiego dla austriackiej polityki w Galicji.

W ostatniej części prof. dr Leszek Kuk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przedstawił postanowienia kongresu wiedeńskiego wobec Polski z punktu widzenia losów sprawy polskiej w XIX wieku. Prof. dr Kuk zauważył, że w wyniku rozstrzygnięć kongresu w świadomości europejskiej następowała redukcja polskiego obszaru narodowego, a tym samym degradacja sprawy polskiej w życiu politycznym starego kontynentu. Swoje rozważania zakończył smutną z perspektywy polskiej konstatacją i podał przykład francuskiego pisarza Alfreda Jarrego, który pod koniec XIX wieku akcję swej sztuki „Król Ubu” umieścił w Polsce. „W Polsce, czyli nigdzie”.

Po ostatnim wykładzie miała miejsce ożywiona dyskusja, która zakończyła sympozjum.

Lidia Gerc

Newsletter

Zapisz się na
listę odbiorców

Newslettera

Kontakt

Polska Akademia Nauk
Stacja Naukowa w Wiedniu
Boerhaavegasse 25

1030 Wien - Österreich
Telefon: + 43 1 713 59 29

Fax: + 43 1 713 59 29 550
Mail: office@vienna.pan.pl
Impressum

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Dojazd